Kalendárium k novembrovým udalostiam a pádu komunistického režimu v roku 1989

1. január 1989

15. – 19. január 1989

20. január 1989

31. január 1989

Začiatok februára 1989

9. február 1989

17. február 1989

25. marec 1989

17. a 26. apríl 1989

18. apríl 1989

7. máj 1989

13. máj 1989

10. jún 1989

22. jún 1989

29. jún 1989

9. – 16. júl 1989

24. júl 1989

4. august 1989

14. august 1989

15. – 23. august 1989

30. august 1989

Prelom augusta a septembra 1989

29. septembra 1989

2. október 1989

28. október 1989

14. november 1989

16. november 1989

17. november 1989

18. november 1989

19. november 1989

20. november 1989

21. november 1989

22. november 1989

23. november 1989

24. november 1989

25. november 1989

26. november 1989

27. november 1989

28. november 1989

29. november 1989

30. november 1989

1. december 1989

3. december 1989

4. december 1989

5. december 1989

6. december 1989

7. december 1989

8. december 1989

9. december 1989

10. december 1989

11. december 1989

12. december 1989

13. december 1989

15. december 1989

19. december 1989

20. december 1989

22. december 1989

28. december 1989

29. december 1989

11. január 1990

12. január 1990

18. január 1990

23. január 1990

6. február 1990

17. február 1990

1. marca 1990

17. marca 1990

20. apríla 1990

22. apríla 1990

4. mája 1990

8. – 9. júna 1990