Bratislavská päťka

Posledným pokusom komunistického režimu na Slovensku o zastrašenie opozície bolo zatknutie členov tzv. Bratislavskej päťky v auguste 1989. Jej členovia pripravovali na 21. august kladenie kvetov v mestách na Slovensku, kde v auguste 1968 vojaci Varšavskej zmluvy zastrelili obyvateľov. Bratislavskú päťku tvorili opozičníci z katolíckych aj evanjelických kruhov, ako aj členovia strany vylúčení po r. 1968. Trestné stíhanie proti Bratislavskej päťke umožnilo ďalšie spojenie všetkých opozičných prúdov na Slovensku. Petíciu za oslobodenie Bratislavskej päťky podpísal tajný biskup Korec, vylúčený člen komunistickej strany Milan Šimečka, dokonca niektorí aktuálni členovia strany a mnohí ďalší. Proces proti Bratislavskej päťke už režim nedotiahol do konca. Zvrhli ho demonštrácie v novembri a decembri 1989. Federálna vláda národného porozumenia premiéra Mariána Čalfu, s väčšinou nekomunistov, nastúpila do úradu 10. decembra 1989. Vláda Slovenskej republiky pod vedením Milana Čiča, taktiež s väčšinou nekomunistov, nastúpila do funkcie 12. decembra 1989. Komunistický režim na Slovensku a v Československu skončil.

Podľa § 176 ods. 1 Tr. Por. Podávam žalobu na

  1. JUDr. Jána Čarnogurského
  2. PhDr. Miroslava Kusého
  3. Hanu Šolcovú – Ponickú
  4. Antona Seleckého
  5. MUDr. Vladimíra Maňáka

že

... obvinený JUDr. Ján Čarnogurský dokonca v telefonickom rozhovore s rakúskou tlačovou agentúrou , ktorý bol uverejnený v Deutschlandfunku neváhal varovať pred zmenou kritického postoja v otázke dodržiavania slobody náboženstva v Československu.

Motívom trestnej činnosti obv. JUDr. Jána Čarnogurského je nesporne jeho nenávisť k socialistickému spoločenskému zriadeniu. Politickým a ideovým zmyslom jeho podvratnej činnosti je hanobenie marxisticko – leninského svetonázoru, likvidácia vedúcej úlohy KSČ, podnecovanie obyvateľov proti socialistickému spoločenskému poriadku, vyvolávanie nepokojov, konfrontácia s orgánmi štátnej moci, porušovanie platných zákonov a narúšanie verejného poriadku. To všetko so zjavným zámerom – pripraviť podmienky pre návrat kapitalistického spoločenského poriadku a pre likvidáciu komunizmu ako „Príčiny rozdelenia Európy.“

...Výsledkami vyšetrovania sa plne preukázala aj podvratná činnosť PhDr. Miroslava Kusého, CSc. Svojimi úvahami, komentármi a článkami ktoré posielal v priebehu roka 1989 na zverejnenie rozhlasovej stanici Slobodná Európa a Hlas Ameriky sa aktívne zapájal do vedenia psychologickej vojny proti našej krajine a jej zriadeniu. Útočil proti ústavnému princípu vedúcej úlohy KSČ, podnecoval občanov k zmene politického a hospodárskeho systému ČSSR, hanobil čelných predstaviteľov strany a štátu, spochybňoval ciele komplexnej spoločenskej prestavby, vyvolával nedôveru k socialistickému právnemu poriadku a k mocenským orgánom socialistického štátu.

... Okrem uvedenej podvratnej činnosti sa obv. JUDr. Ján Čarnogurský a PhDr. Miroslav Kusý CSc. Spolčili s obvinenými Hanou Šolcovou – Ponickou, Antonom Seleckým a MUDr. Vladimírom Maňákom a spoločne napísali, podpísali a zaslali list Úradu vlády SSR, Československej tlačovej kancelárii v Bratislave a Literárnemu týždenníku Bratislava, v ktorom sa hanlivo vyjadrujú o internacionálnej pomoci vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968, znevažujú poaugustový vývoj v ČSSR a označujú ho za roky ponižujúcich previerok, prepúšťania z práce, odvolávania vlastných prehlásení a zavierania. Obsah listu bol odvysielaný rozhlasovou stanicou Rádio Slobodná Európa 10. 8. 1989 a 15. 8. 1989 a rozhlasovou stanicou Hlas Ameriky 15 . .8 1989. List mal byť signálom k narušeniu verejného poriadku dňa 21. 8. 1989 v Bratislave, Košiciach a v ďalších mestách v Slovenskej socialistickej republike.

Podľa Ústavného posudku Ministerstva kultúry SSR, Ústavu pre tlač a informácie (č. 1. 219 – 231) majú články príspevky a komentáre obsiahnuté v nelegálnych Bratislavských listoch a odvysielané rozhlasovými stanicami Rádio Slobodná Európa a Hlas Ameriky otvorený antikomunistický charakter a hrubo útočia proti socialistickému spoločenskému zriadeniu.

Zdroj : KUSÝ, Miroslav : Na vlnách slobodnej Európy. Bratislava : Smena 1990, s. 171 – 173.

Text Jána Čarnogurského z roku 2005. (Zdroj : Impulz revue, 2005, č. 2. online http://www.impulzrevue.sk/article.php?26)

Uznesenie VS-ČVS-545/89 zo dňa 14.8.1989

Príkazy na prijatie do väzby

Foto: Justičný palác-proces s J Čarnogurským 21.12.1989