Informácia o vývoji politickej situácie na Slovensku k 6.12.1989